pag. 1
Welkom op de webstek 'In Derde Versnelling v.z.w.'

Reizen Privacy Informatie Sites Sociale Werken Omroepmuseum

Jaarplan 2020 v3
mei - Luik
zo 24 mei - Dendermonde Ros Beiaard
do 23 juli - Rupelstreek en St Bernardus abdij
zo 13 september - Antwerpen : Toneel
 

(aangepast op 19 maart door Victor Driessens) -
vgc